Invoicemill.com е безплатна услуга, която ви позволява да генерирате фактури
Select country:

Получател

*
**
 
Номер на документа 
*
 
Референтен номер на плащането 
 
Дата на фактурата 
*
 
Дата на плащане 
 
Срок за плащане 
дни 

Стоки или услуги

Наименование на стоката/услугата
*
 
Колич.
*
 
Един.
*
 
Единична
цена
*
Стойност без
ДДС
*
ДДС %
2*
 
ДДС сума
 
Обща
стойност
*

Сума без ДДС 
ДДС (0%) 
ДДС (9%) 
ДДС (20%) 
Обща сума 
Валута 

Сума за плащане 0.00 EUR
Продавач

*
*
 Език на фактурата: 

Допълнителни данни, необходими за генериране на електронна фактура в "UBL" формат

1. Profile identifier (ProfileID)
2. Customization identifier (CustomizationID)
3. Buyer tax scheme id
4. Seller tax scheme id
5. Buyer company identifier scheme
6. Seller company identifier scheme
7. Seller company identifier scheme agency
8. 0% vat category code
9. Tax exemption reason code